Taket er den viktigste delen av huset ditt. Takket skal holde hele huset tørt ved å holde regn, snø og sludd ute.

Å tekke betyr å feste takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på tak eller andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast.

HM Bygg Partner AS tekker tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utfører vi på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Vi legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.

Taktekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Taktekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Kontakt Oss